Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów - 2020 rok

LP Data w sprawie status
1      
2 05.01.2021 w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2021 roku zadań z zakresu sportu - więcej obowiązujące
3 07.01.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację w 2021 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów - więcej obowiązujące
4 07.01.2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - więcej obowiązujące
5 08.01.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
6 13.01.2021 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych - więcej obowiązujące
7 19.01.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
8 20.01.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
9 21.01.2021 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - więcej obowiązujące
10 25.01.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego - więcej obowiązujące
11 26.01.2021 w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - więcej obowiązujące
12 26.01.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat - więcej obowiązujące
13 28.01.2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2021/2022 - więcej obowiązujące
14 28.01.2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2021/2022 - więcej obowiązujące
15 28.01.2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za 2021 rok oraz ustalenia form i specjalności kształcenia - więcej obowiązujące
16 29.01.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
17 05.02.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
18 11.02.2021 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
19 11.02.2021 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa na terenie gminy Rymanów w 2021 roku - więcej obowiązujące
20 16.02.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
21 23.02.2021 w sprawie powołania i pracy komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - więcej obowiązujące
22 25.02.2021 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów na rzecz użytkowników wieczystych - więcej obowiązujące
23 26.02.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
24 26.02.2021 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości lisy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - więcej obowiązujące
25      
26 03.03.2021 w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. - więcej, załącznik do zarządzenia wersja do edycji obowiązujące
27 04.03.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
28 10.03.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
29 10.03.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
30 11.03.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
31 19.03.2021 w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej obowiązujące
32      
33 25.03.2021 w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - więcej obowiązujące
34 25.03.2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r. - więcej obowiązujące
35 25.03.2021 w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek - więcej obowiązujące
36 25.03.2021 w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
37 26.03.2021 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
38 26.03.2021 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
39      
40 30.03.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
41 31.03.2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne i jednostki obsługujące - więcej obowiązujące
42 06.04.2021 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bzianka oraz Sieniawa, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
43 06.04.2021 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
44 08.04.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
45 08.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
46 12.03.2021 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
47 14.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
48      
49 16.04.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
50 21.04.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat - więcej obowiązujące
51 23.04.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
52      
53 27.04.2021 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o najem lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Rymanów oraz wzoru załączników do tego wniosku - więcej obowiązujące
54      
55 29.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
56 30.04.2021 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
57 10.05.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie za 2020 rok - więcej obowiązujące
58 10.05.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie za 2020 rok - więcej obowiązujące
59 10.05.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2020 rok - więcej obowiązujące
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75      
76      
77      
78      
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      
99      
100      
101      
102      
103      
104      
105      
106      
107      
108      
109      
110      
111      
112      
113      
114      
115      
116      
117      
118      
119      
120      
121      
122      
123      
124      
125      
126      
127      
128      
129      
130      
131      
132      
133      
134      
135      
136      
137      
138      
139      
140      
141      
142      
143      
144      
145      
146      
147      
148      
149      
150      
151      
152      
153      
154      
155      
156      
157      
158      
159      
160      
161      
162      
163      
164      
165      
166      
167      
168      
169      
170      
171      
172      
173      
174      
175      
176      
177      
178      
179      
180      
181      
182      
183      
184      
185      
186      
187      
188      
189      
190      
191      
192      
193      
194      
195      
196      
197      
198      
199      

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-04 12:08:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-12 14:52:20
  • Liczba odsłon: 690
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3191602]

przewiń do góry