URZĄD GMINY RYMANÓW
38-480 RYMANÓW ul. Mitkowskiego Nr 14 A
tel.  +48 13 43 55 006; fax   +48 13 43 55 765
www.rymanow.pl;      gmina@rymanow.pl;

  Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (ROŚ)

  Pokój 207

mgr inż. Alicja KURYLAK - Kierownik referatu

tel.  +48 13 43 55 006     wew. 207


Pokój 206  

mgr Krzysztof ZIĘBA  - Inspektor

tel.  +48 13 43 55 006     wew. 206


mgr Edyta WIERNUSZ  - Inspektor

tel.  +48 13 43 55 006     wew. 206


Pokój 118

mgr inż. Marek PENAR - Inspektor

tel. +48 13 43 55 006       wew. 118


Pokój 117

Jacek ŚLIWKA -  referent

tel.  +48 13 43 55 006     wew. 117


przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

tel.    +48 13 43 55 006     wew.


W referacie ROŚ realizowane są zadania i obowiązki z zakresu:

 • gospodarki odpadami komunalnymi  (min. przyjmowania deklaracji, naliczania wymiaru opłat, naliczania zaległości, wysyłania upomnień, egzekwowania zaległych należności przez US i komorników) ;
 • górnictwa i geologii (m.in. opiniowania planów ruchu kopalń);
 • ochrony środowiska,  (m.in. naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,  pozyskiwania środków na  usuwanie azbestu, prowadzenia postępowań z zakresu środowiskowych uwarunkowań);
 • edukacji ekologicznej  (m.in. organizowania akcji edukacyjnych, prelekcji z zakresu kształtowania postaw ekologicznych);
 • rolnictwa (m.in. informowania rolników i producentów  rolnych o programach, akcjach dot. ochrony roślin i zwierząt );
 • utrzymywania i  ustanawiania  form ochrony przyrody (m.in. ustanawiania form ochrony przyrody tj.poników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych,  opiniowania form ochrony obszarów NATURA 2000) ;
 • wycinki drzew,  leśnictwa  ( m.in.prowadzenia postępowań z zakresu wycinki drzew, nadzoru nad lasami mienia komunalnego i wiejskiego, nadzoru nad sprzedażą pozyskanego drewna); 
 • zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami  (m.in. współpraca z gabinetami weterynarii opiekunami zwierząt);
 • łowiectwa (m.in. opiniowania dzierżawy obwodów łowieckich,  upubliczniania planów łowieckich );
 • gospodarki komunalnej (tj.nadzoru nad działalnością zakładu budżetowego w zakresie zaopatrzenia w wodę,unieszkodliwianiem ścieków, utrzymania zieleni miejskiej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, utrzymania czystości na placach i ulicach miejskich, utrzymania placów targowych, szalet miejskich);
 • utrzymania cmentarzy komunalnych (tj.nadzoru nad zarządem i działalnością związaną z utrzymaniem cmentarza komunalnego);
 • utrzymania cmentarzy i mogił wojennych ( zadania powierzone przez wojewodę);
 • transportu drogowego    ( m.in. przyjmowania deklaracji związanych z naliczaniem opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych);
 • utrzymania obiektów komunalnych  (tj. domów ludowych, placów zabaw, strażnic w ramach środków funduszu soleckiego);
 • ochrony p/pożarowej oraz  nadzorowania i koordynacji działań 18 jednostek OSP;  
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-04-30 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-22 12:06:05
 • Liczba odsłon: 9454
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3099962]

przewiń do góry