ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW                 

 

Zaopatrzenie w wodę

 

Mieszkańcy naszej gminy i miasta Rymanowa zaopatrywani są: w wodę ze studni kopanych przydomowych, w wodę podziemną pochodzącą ze studni wierconych, z wodociągów będących w zarządzie spółek wodnych, z ujęć podziemnych z wodociągu lokalnego Uzdrowiska Rymanów S.A. oraz w wodę powierzchniową ze zbiornika zaporowego na rzece Wisłok w Sieniawie sprzedawaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej z wodociągu komunalnego i sieci rozdzielczej w Rymanowie, Posadzie Górnej, Rymanowie Zdroju, Klimkówce, Sieniawie i Głębokiem.


 Ceny i stawki opląt za wodę i ścieki


WODA

 Tabela Nr  1  Ceny i stawki opłat za wodę stosowane przez ZGK 

zatwierdzone uchwałą RM i decyzją PGW WP

Lp.

TARYFA ZGK

Ceny i stawki opłat za wodę

01.VII.2017 r. – 23.V.2018 r.

zł  (netto/brutto)*

24.V.2018r. – 23.V.2019 r.

zł  (netto/brutto)**

1.

Grupa  I- gospodarstwa dom.

5,82 zł / 6,29zł

5,79 zł / 6,25zł

Opłata abonam. za okr. rozl.

10,00/10,80 (zł/ 2m-c)

10,00/10,80 (zł2m-c)

2.

Grupa II- pozostali odbiorcy

5,82 zł / 6,29 zł

6,23 zł / 6,73 zł

Opłata abonam. za okr. rozl.

10,00 /10,80 (zł/1 m-c)

10,00 /10,80 (zł/1m-c)

 

)* -  uchwała Nr XXII/364/17 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

 

)** -  decyzja znak: RZ.RET.070.1.48.218.PS Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. orzekająca o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rymanów na okres 3 lat, zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej , 38-480 RYMANÓW, ul. Osiedle Nr 40 z dnia 09 marca 2018 r. – publikacja 16.05.2018 r. – obowiązuje od 24.05.2018 r. do 23.05.2021.

 

Tabela Nr  2  Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.

TARYFA ZGK

Ceny i stawki opłat za wodę

24.V.2018r. – 23.V.2019 r.

zł  (netto/brutto)

24.V.2019 r. – 23.V.2020 r.

zł 

24.V.2020r. – 23.V.2021 r.

zł 

1.

Grupa  I- gospodarstwa dom.

5,79 zł / 6,25zł

5,88 zł

5,96 zł

Opłata abonam. za okr. rozl.

10,00/10,80 (zł2m-c)

10,00 (zł2m-c)

10,00 (zł2m-c)

2.

Grupa II- pozostali odbiorcy

6,23 zł / 6,73 zł

6,31 zł

6,38 zł

Opłata abonam. za okr. rozl.

10,00/10,80 (zł/1m-c)

10,00 (zł2m-c)

10,00 (zł2m-c)


 ŚCIEKI

Tabela Nr  3 Ceny i stawki opłat za ścieki stosowane przez ZGK

zatwierdzone uchwałą RM i decyzją PGW WP

Lp.

TARYFA ZGK

Ceny i stawki opłat za ścieki

01.VII.2017 r. – 23.V.2018 r.

zł  (netto/brutto)*

24.V.2018r. – 23.V.2019 r.

zł  (netto/brutto)**

1.

Grupa  I- gospodarstwa dom.

4,50 zł / 4,86 zł

4,48 zł / 4,84 zł

 

Opłata abonam. za okr. rozl.

10,00/10,80 (zł/ 2m-c)

10,00/10,80 (zł2m-c)

2.

Grupa II- pozostali odbiorcy

4,50 zł / 4,86 zł

4,80 zł / 5,18 zł

3.

Opłata abonam. za okr rozl.

10,00 /10,80 (zł/1 m-c)

10,00 /10,80 (zł/1m-c)

 

)* -  uchwała Nr XXII/364/17 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

)** -  decyzja znak: RZ.RET.070.1.48.218.PS Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. orzekająca o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rymanów na okres 3 lat, zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej , 38-480 RYMANÓW, ul. Osiedle Nr 40 z dnia 09 marca 2018 r. – publikacja 16.05.2018 r. – obowiązuje od 24.05.2018 r. do 23.05.2021.

 

Tabela Nr  4  Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp.

TARYFA ZGK

Ceny i stawki opłat za ścieki

24.V.2018 r. – 23.V.2019 r.

zł  (netto/brutto)

24.V.2019 r. – 23.V.2020 r.

zł 

24.V.2020 r. – 23.V.2021r.

zł 

1.

Grupa  I- gospodarstwa dom.

4,48 zł / 4,84 zł

4,49 zł

4,51 zł

3.

Opłata abonam. za okr. rozl.

10,00/10,80 (zł2m-c)

10,00 (zł2m-c)

10,00 (zł2m-c)

2.

Grupa II- pozostali odbiorcy

4,80 zł / 5,18 zł

4,81 zł

4,83 zł

3.

Opłata abonam. za okr. rozl.

10,00/10,80 (zł/1m-c)

10,00 (zł2m-c)

10,00 (zł2m-c)

 

 Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Uchwałą Nr XVI/160/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów (ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr V/46/15 z dnia 20 marca 2015 r.) –  uchwalono przedmiotowy regulamin. Co roku planowane są w budżecie gminy środki na udzielanie tejże dotacji.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-27 14:46:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-30 10:10:19
  • Liczba odsłon: 1085
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3086728]

przewiń do góry