ROS-341/1/08                                                                        Rymanów 2008-08-06


B U R M I S T R Z

G M I N Y  R Y M A N O W


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


NA WYKONANIERemontu drogi rolniczej nr 1873/5, 1875/2, 1873/3, 1871/2 w miejscowości Ladzin
i częsci drogi 1033 w Rymanowie
Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji.


Termin składania ofert do dnia 25 sierpnia 2008 r. do godz. 14-tej w sekretariacie Urzędu Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14 a.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 sierpnia 2008 o godz. 1415 w świetlicy Urzędu Gminy.Uprawniony do kontaktów z oferentami : Pan Józef Szepieniec, Pani Alicja Kurylak 

Tel. (0 -13 ) 4355 006 wew. 125

Burmistrz Gminy

Rajchel Jan
Przedmiar robót

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-07 15:02:35
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-07 15:02:35

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry