Rymanów 2008-08-26

ROS-341/2/08B U R M I S T R Z G M I N Y R Y M A N Ó W


OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYKONANIE:Remontu drogi rolniczej nr 1873/5, 1875/2, 1873/3, 1871/2 w miejscowości Ladzin
i części drogi 1033 w Rymanowie

gmina Rymanów, powiat krośnieński – woj. podkarpackie”
Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków określonych w Specyfikacji.


Termin składania ofert do dnia 17 września 2008 r. do godz. 14-tej w sekretariacie Urzędu Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14 a.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 września 2008 r. o godz. 1415 w świetlicy Urzędu Gminy.Uprawniony do kontaktów z oferentami : Pan Józef Szepieniec


Tel. (0 -13 ) 435 50 06 wew. 125 ; (0 -13 ) 435 69 85; fax. Tel. (0 -13 ) 435 57 65

 

 

Ogłoszenie

Zarządzenie

SIWZ

Przedmiar robót


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-26 16:36:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-26 16:36:34

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry