Rymanów 2009-01-07

Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego 14 a

38-480 Rymanówzgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr.223 poz.1655, z 2008r. Nr 171 poz.1058)


ogłasza przetarg nieograniczony na :

Eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów.


 1. Termin realizacji zamówienia ustala się na: rozpoczęcie –po zawarciu umowy zakończenie 31.12.2009 r.

 2. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Gminy Rymanów adres: www. rymanów.pl, lub w siedzibie Zamawiającego pok. Nr. 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rymanowie.

 3. Oferty należy złożyć pisemnie w terminie do dnia 15 stycznia 2009 r. do godz. 10 00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rymanowie ul.Mitkowskiego 14 a .

 4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 7. Oferty , które zostaną złożone po terminie będą odsyłane bez otwierania.

 8. Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 15 stycznia 2009r.

o godz.10 00 w Urzędzie Gminy w Rymanowie pok. Nr 8.

 1. Kryteria oceny ofert –cena za realizację zamówienia 100 %.

 2. Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 3. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami jest inspektor Janusz Małopolski tel. 013 43 57 952

w godzinach pracy Urzędu Gminy, poniedziałek od godz. 8-16,

od wtorku do piątku w godz. od 7-15.


Załączniki:

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-08 12:53:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-20 08:49:03
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry