O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy Rymanów

z dnia 15 stycznia 2009 roku


Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położoną w Bziance, na okres 3 lat


Lp. Nr działki Pow. w ha Wartość netto Wadium

  1. 620, 622,623 7,86ha 786zł 79zł


Przeznaczenie: Teren upraw rolnychPrzetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2009 roku o godz. 11-tej pok. Nr 8 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego 14a.


Wadium na nieruchomość należy wpłacić w kasie Urzędu lub przelewem na konto BS Rymanów nr konta 58 8635 0005 2001 0000 0475 0001 najpóźniej do dnia 23 lutego 2009 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na koncie Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawczego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu będzie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać Urzędzie Gminy w Rymanowie, Referacie Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy pok. Nr 8 lub telefonicznie pod nr 013 4357952.Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.


INFORMACJA BURMISTRZA GMINY W RYMANOWIE O PRZETARGU


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-20 09:02:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-20 08:19:26
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry