ROS-341/2/09 Rymanów 2009-03-04Burmistrz Gminy Rymanów

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie 2009 r.


Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Gminy Rymanów www.rymanow.bip.org.pl


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji.


Termin składania ofert do dnia 30 marca 2009 r do godz 15-tej w siedzibie Zamawiającego ( sekretariat ).Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 marca 2009 r o godz 1515 w Urzędzie Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14 a pokój nr 25.


Uprawniony do kontaktów z oferentami: Pani Kurylak Alicja

: Pan Szepieniec JózefZAŁĄCZNIKI:


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-05 10:42:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-05 10:42:36

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry