UTRZYMANIE RABAT KWIATOWYCH, KLOMBÓW I DONIC

W RYMANOWIE I RYMANOWIE ZDROJU

W SEZONIE  2010 R.

 

 

Burmistrz  Gminy Rymanów

                                              ogłasza

                            przetarg nieograniczony na:

 

 utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie  2010 r.

 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Gminy Rymanów www.rymanow.bip.org.pl

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji.

 

Termin składania ofert do dnia 19 lutego 2010 r do godz. 14-tej w siedzibie Zamawiającego ( sekretariat ).

  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 lutego 2010 r o godz 1415  w Urzędzie Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14 a pokój nr 25.

 

 

 

OGŁOSZENIE

przetarg_2010_01_26_ogloszenie_przetarg_na_rabaty_kwiatowe.doc

SIWZ

przetarg_2010_01_26_siwz_zielen_kwiaty.doc

WZÓR UMOWY

przetarg_2010_01_26__umowa.doc

ZAKRES PRAC W POSZCZEGÓLNYCH MIESIACACH

przetarg_2010_01_26_zielen_iv.doc

przetarg_2010_01_26_zielen_v.doc

przetarg_2010_01_26_zielen_vi.doc

przetarg_2010_01_26_zielen_vii.doc

przetarg_2010_01_26_zielen_viii.doc

przetarg_2010_01_26_zielen_x.doc

przetarg_2010_01_26_zielen_xi.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-26 14:18:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-26 14:18:15

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry