Rymanów, 17.06.2010r.

GMINA RYMANÓW

38 -480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14 a

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie podłogi w sali budynku Domu Ludowego w miejscowości Głębokie

 

w zakresie:

wykonanie (położenie) podłogi drewnianej wraz z listwami przyściennymi w sali o wymiarach ok. 19m x 13m.

Rodzaj podłogi: Podłoga drewniana - Dąb klepka trójrzędowa w kl. 1,

z czterostronnym zapięciem bezklejowym typu loc.

 

Parametry techniczne podłogi:

- grubość min. 14 mm,

- długość min. 200 cm,

- szerokość min. 17 cm,

- gwarancja na podłogę - min. 10 lat,

- podłoga wyprodukowana zgodnie z normą: PN-EN 13489-2003.

 

Powierzchnia podłogi: 240 m2

Listwa przyściena z PCV: 60 mb

Listwa dylatacyjna aluminiowa szer. 30 mm: 30 mb

Należy uwzględnić dodatkowo położenie folii budowlanej izolacyjnej czarnej 0,2 mm.

 

Termin realizacji zamówienia ustala się na :

• rozpoczęcie – po zawarciu umowy • zakończenie – 26 lipca 2010r.

 

Oferty cenowe należy złożyć pisemnie w zaklejonych kopertach do dnia 29 czerwca 2010r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.

Na kopercie należy zamieścić:

OFERTA

na wykonanie podłogi w sali budynku Domu Ludowego w miejscowości Głębokie

Otworzyć w dniu 29 czerwca 2010r. o godz. 10.00

 

Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 29 czerwca 2010r.

o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

 

Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert.

 

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:

mgr inż. Marek Penar – inspektor Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Gospodarki Przestrzennej

tel. 13 4356627, fax. 13 4355765 w godz. pracy Urzędu Gminy

poniedziałek – od 8 – 16-tej, od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.

 

Roztrzygnięcie przetargu - więcej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penar Marek
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-18 13:30:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Penar Marek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-16 11:47:14
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry