1. Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
  2. SIWZ z załącznikami nr 2-11 - więcej
  3. Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ - więcej
  4. Rejestr majątku - załącznik nr 12 do SIWZ - więcej
  5. Informacje do oceny ryzyka - załącznik nr 13 do SIWZ - więcej
  6. Rejestr pojazdów załącznik nr 14 do SIWZ - więcej
  7. Szkodowość - załącznik nr 15 do SIWZ - więcej

Pytania i udzielone odpowiedzi oraz zmiana SIWZ - więcej

Załącznik do odpowiedzi na pytania - więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej

Pytania i udzielone odpowiedzi oraz zmiana SIWZ nr 2 - więcej

Dodatkowe załączniki nr 16 i 17 do SIWZ - więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - więcej

Pytania i udzielone odpowiedzi nr 3 - więcej

Sprostowanie do SIWZ - więcej

Informacja o wyborze oferty - więcej

Informacja o ponownym wyborze oferty dla Pakietu IV - więcej

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry