1. Ogłoszenie - więcej
  2. SIWZ z zał. nr 2 - 13 - więcej
  3. Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ - więcej
  4. Rejestry majątku - zał. nr 14 do SIWZ - więcej
  5. Informacje do oceny ryzyka - zał. nr 15 do SIWZ - więcej
  6. Zestawienie sum ubezpieczenia, rejestr pojazdów - zał. nr 16 - więcej

Rejestry majątku - załącznik nr 14 do SIWZ (zip) - więcej

Pytania i udzielone odpowiedzi, zmiana SIWZ - więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej

Uzupełnienie do odpowiedzi udzielonych w dniu 27.11.2013 - więcej, ząłącznik

Pytania i udzielone odpowiedzi nr 2 - więcej

Pytania i udzielone odpowiedzi nr 3 - więcej

Pytania i udzielone odpowiedzi nr 4, zmiana terminu składania ofert - więcej

Ogłoszenie zmianie ogłoszenia - więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty - więcej

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry