1. Ogłoszenie o zamówieniu - więcej

2. SIWZ - więcej

3. Załączniki nr 1-7 do SIWZ  - więcej

4. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ - więcej

5. Dokumentacja techniczna - załącznik nr 9 do SIWZ - cz. 1, cz. 2

6. STWiOR - załącznik nr 10 do SIWZ - cz. 1, cz. 2

7. Przedmiary robót (kosztorysy ślepe) - załącznik nr 11 do SIWZ - cz. 1, cz. 2

8. Mapki - załącznik nr 12 do SIWZ - cz. 1, cz. 2

9. Informacja o zmianie SIWZ - więcej, zał. nr 8

10. Informacja o zmianie SIWZ nr 2 - więcej, zał.

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej

12. Zmiana SIWZ nr 3 - więcej

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - więcej

14. Informacja o wyborze oferty w części nr 2 zamówienia  - więcej

15. Informacja o wyborze oferty w części nr 1 zamówienia - więcej

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2958868]

przewiń do góry