1. Ogłoszenie - więcej
  2. SIWZ - więcej
  3. Załączniki nr 1-7 do SIWZ - więcej
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ - więcej
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja techniczna:

a) architektura - więcej 

b) instalacja c.o. - więcej

c) instalacja elektryczna - więcej

d) instalacja wod-kan - więcej

e) inwentaryzacja - więcej

f) STWiORB - branża budowlana - więcej

g) STWiORB - branża sanitarna - więcej

h) przedmiary - więcej


Informacja o zmianie ogłoszenia - więcej

Informacja o zmianie terminu składania ofert - więcej

Pytania i udzielone odpowiedzi - więcej

Informacja o wyborze oferty - więcej


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry