Wersja archiwalna 2012-07-18 14:12:08

1. Ogłoszenie o zamówieniu - więcej

2. SIWZ - więcej

3. Załączniki nr 1-4 do SIWZ - więcej

4. NDS, Rb 27S, Rb 28S, Rbz – Załącznik nr 5.

     a) rok 2009 - więcej

     b) rok 2010 - więcej

     c) rok 2011 - więcej

     d) rok 2012 - więcej

 5. Uchwała Rady Miejskiej o zaciągnięciu zobowiązania –  Załącznik nr 6 do SIWZ - więcej

 6. Zaświadczenie o numerze REGON – Załącznik nr 7 do SIWZ - więcej

 7. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP – Załącznik nr 8 do SIWZ - więcej

 8. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Gminy Rymanów – Załącznik nr 9 do SIWZ - więcej

 9. Umowa o dofinansowanie RPO –  Załącznik nr 10 do SIWZ - więcej

10. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów – Załącznik nr 11 do SIWZ - więcej

11. Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy Rymanów –  Załącznik nr 12 do SIWZ - więcej

12. Dokumenty do Wieloletniego Planu Finansowego –  Załącznik nr 13 do SIWZ - więcej

 

Materiały dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: zakładka Rada Miejska/ Uchwały Rady Miejskiej, na stronie internetowej Zamawiającego www.rymanow.pl:

- Uchwała budżetowa na rok 2012 – Sesja XVIII z 30.12.2012 – uchwała nr 187/11,

- Wieloletni Plan Finansowy – Sesja XVIII z 30.12.2012 – uchwała nr 186/11,

- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2988815]

przewiń do góry