1. Ogłoszenie - więcej

  2. SIWZ - więcej

  3. Załączniki nr 1-7 do SIWZ - więcej

  4. Załącznik nr 8 do SIWZ - więcej

  5. STWiOR - Załącznik nr 9 do SIWZ - więcej

  6. Dokumentacja techniczna - Załącznik nr 10 do SIWZ:

       a) projekt budowlany - więcej

      b) konstrukcja - więcej

      c) instalacja c.o. - więcej

      d) instalacja kotłowni - więcej

      e) instalacja wod-kan - więcej

      f) instalacja wentylacji - więcej

      g) instalacja elektryczna - więcej, karty katalogowe opraw - więcej

      h) zagospodarowanie terenu - więcej

   7. Przedmiary - Załącznik nr 11 do SIWZ - więcej

Pytania nr 1 i udzielone odpowiedzi - więcej

Pytania nr 2 i udzielone odpowiedzi - więcej

Pytania nr 3 i udzielone odpowiedzi - więcej

Informacja o zmianie SIWZ - więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej

Pytania nr 4 i udzielone odpowiedzi - więcej

Informacja o wyborze oferty - więcej

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry