1. Ogłoszenie - więcej
  2. SIWZ z zał. nr 2 - 14 - więcej
  3. Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ - więcej
  4. Rejestr majątku - zał. nr 15 do SIWZ - więcej
  5. Informacje do oceny ryzyka - zał. nr 16 do SIWZ - więcej
  6. Zestawienie sum ubezpieczenia, rejestr pojazdów - zał. nr 17 - więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej

Pytania i udzielone odpowiedzi - więcej

Informacja dla Wykonawców - więcej

Zmiana SIWZ w zakresie terminu składania ofert - więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej

Pytania nr 2 i udzielone odpowiedzi - więcej

Ogłoszenie o wynikach postępowania - więcej

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry