1. Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
 2. SIWZ - więcej
 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ - więcej
 4. JEDZ - załącznik nr 2 do SIWZ - więcej
 5. JEDZ - załącznik nr 2 w formacie xml - więcej
 6. Wykaz usług - załącznik nr 3 do SIWZ - więcej
 7. Oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ - więcej
 8. Oświadczenie w zakresie, o którym mowa w pkt 6 ust. 6.4. ppkt 5) - 9) SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ - więcej
 9. Oświadczenie - poleganie na zasobach innych podmiotów -załącznik nr 6 do SIWZ - więcej
 10. Sprawozdania za lata 2014 - 2017 -załącznik nr 7 do SIWZ - więcej
 11. Uchwała Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu -załącznik nr 8 do SIWZ - więcej
 12. Uchwała Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zmiany WPF Gminy Rymanów -załącznik nr 9 do SIWZ - więcej
 13. Uchwała RIO w Rzeszowie - opinia o możliwości spłaty przez Gminę Rymanów kredytu -załącznik nr 10 do SIWZ - więcej
 14. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Gminy Rymanów -załącznik nr 11 do SIWZ - więcej
 15. Uchwała Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rymanów-załącznik nr 12 do SIWZ - więcej
 16. Decyzja w sprawie nadania numeru NIP - załącznik nr 13 do SIWZ - więcej
 17. Zaświadczenie o numerze REGON - załącznik nr 14 do SIWZ - więcej

Pytania i udzielone odpowiedzi - więcej zał. 1, zał. 2, zał. 3

Pytania nr 2 i udzielone odpowiedzi - więcej, zał. 1, zał. 2

 Informacja z otwarcia ofert - więcej

Informacja o wyborze oferty - więcej

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry