Rejestr zmian

Lp. Typ Data i osoba Treść
31 Treść 2020-08-11
Sylwester Litwin
Wyniki naboru zobacz
32 Treść 2020-08-10
Sylwester Litwin
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 zobacz
33 Przetarg 2020-08-06
Bęben Mariusz
Przebudowa drogi dojazdowej na dz. o nr ewid.1570/2, 1572/2 i 1069 (obr. geod. Ladzin) w Zmysłówce od km 0+005 do km 0+631 - odcinek II od km 0+277 do km 0+631 na dz. o nr ewid. 1570/2 i 1069 zobacz
34 Treść 2020-08-05
Sołtysik Grzegorz
Skargi i wnioski zobacz
35 Przetarg 2020-08-04
Sylwester Litwin
Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, którego Liderem (partnerem wiodącym) oraz wnioskodawcą będzie Gmina Rymanów zobacz
36 Treść 2020-07-30
Sołtysik Grzegorz
Sesja XXX, 16.07.2020 r. zobacz
37 Treść 2020-07-24
Sołtysik Grzegorz
Informacje kwartalne zobacz
38 Treść 2020-07-22
Sylwester Litwin
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie zobacz
39 Treść 2020-07-22
Sylwester Litwin
Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie zobacz
40 Treść 2020-07-22
Sylwester Litwin
Regulamin Organizacyjny zobacz

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry