1. Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
  2. SIWZ - więcej
  3. Załączniki nr 1-7 do SIWZ - więcej
  4. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 8 do SIWZ - więcej
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ - więcej
  6. STWiOR - załącznik nr 10 do SIWZ - więcej
  7. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 11 do SIWZ - więcej
  8. Przedmiar robót - załącznik nr 12 do SIWZ - więcej
  9. Określenie zakresu równoważności w dokumentacji technicznej - załącznik nr 13 do SIWZ - więcej

Pytanie Wykonawcy i zmiana SIWZ - więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej

Pytania nr 2 i udzielone odpowiedzi - więcej, zał. 1, zał. 2

Pytania nr 3 i udzielone odpowiedzi - więcej

Zmiana SIWZ w zakresie terminu składania ofert - więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej

Pytania nr 4 i udzielone odpowiedzi - więcej, zał. 1, zał.2

Pytania nr 5 i udzielone odpowiedzi - wiecęj, zał.

Pytania nr 6 i udzielone odpowiedzi - więcej, zał.

Pytania nr 7 i udzielone odpowiedzi - więcej,  zał. 1zał. 2

Pytania nr 8 i udzielone odpowiedzi - więcej

Pytania nr 9 i udzielone odpowiedzi - więcej

Zmiana SIWZ w zakresie terminu składania ofert - więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej

Informacja o wyborze oferty - więcejInformacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry