1.Ogłoszenie o zamówieniu - więcej

2. SIWZ - więcej

3. Załączniki nr 1-7 do SIWZ - więcej

4. Załącznik nr 8 do SIWZ - więcej

5. STWiOR - Załącznik nr 9 do SIWZ - więcej

6. Dokumentacja techniczna - Załacznik nr 10 do SIWZ:

a) architektura PW bud. urząd - więcej

b) architektura PW bud. garaż - więcej

c) architektura PW wnętrza - więcej

d) konstrukcja PW rysunki - więcej

e) sanitarna PW rysunki - więcej

f) elektryka PW rysunki - więcej

g) drogowa PW rysunki - więcej

h) oświetlenie, oprawy - więcej

i) przyłącza PW - więcej

j) szafka gazowa PW - więcej

k) rozbiórka budynków - opis - więcej

l) budynki do rozbiórki - więcej

ł) zagospodarowanie terenu - więcej

7. Przedmiary - Załącznik nr 11 do SIWZ - więcej

Informacja o zmianie SIWZ w zakresie terminu składania ofert - więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej

Pytania nr 1 i udzielone odpowiedzi - więcej

Pytania nr 2 i udzielone odpowiedzi - więcej

Załączniki do udzielonych odpowiedzi - cz.1, cz.2, cz.3, cz.4

Zmiana wzoru umowy i SIWZ - więcej

Pytania nr 3 i udzielone odpowiedzi - więcej

Informacja o zmianie SIWZ w zakresie warunków udziału i terminu - więcej, załącznik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej

Informacja o wyborze oferty - więcej

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry