Interpelacje i zapytania radnych

ROK 2018

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza Gminy Rymanów za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.

 

Lp.

Tytuł

Rodzaj

Data wpływu

Interpelujący

Data odpowiedzi

1.

Dot. rozwiązania problemu gawronów gniazdujących w parku im. A. i S. Potockich w Rymanowie - więcej

interpelacja

2018-12-06

  Jan Łabuda - radny

2018-12-11

treść 

2. 

Dot. przebudowy lub budowy chodnika w Rymanowie przy ul. Osiedle - więcej

zapytanie

2018-12-06 

 Jan Łabuda - radny

2018-12-11

treść 

3.

Dot. utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w Rymanowie przy GOK - więcej

zapytanie

2018-12-06 

Jan Łabuda - radny 

2018-12-11

treść 

4.

Dot. zimowego utrzymania drogi gminnej w Rymanowie ul. Podgórze - więcej

interpelacja

2018-12-06

Jan Łabuda - radny

2018-12-11

treść 

   5.

Dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzianka - więcej 

interpelacja

2018-12-14

Mateusz Polański - radny

2018-12-27

treść 

   6.

Dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimkówka przy ul. Zdrojowej - więcej

interpelacja

2018-12-18

Krzysztof Buczek - radny

2018-12-27

treść  

    7.

Dot. montażu tablic informacyjnych z numerami budynków w Rymanowie ul. Nowa Wieś - więcej 

interpelacja

2018-12-19

Grażyna Skolarczyk - radna

2018-12-31

treść 

    8.

Dot. ustawienia luster drogowym w Rymanowie ul. Mitkowskiego - więcej

interpelacja

2018-12-19

Grażyna Skolarczyk - radna

2018-12-31

treść

    9.

Dot. modernizacji drogi gminnej w Klimkówce ul. Zdrojowa - więcej

interpelacja

2018-12-18

Krzysztof Buczek - radny

2018-12-31 

treść 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-11 13:17:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-25 11:27:07
  • Liczba odsłon: 2200
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982682]

przewiń do góry