Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2015 – 03 – 20

V

44/15

w sprawie przyjęcia ProgramuWspierania Rodziny dla Gminy Rymanów na lata 2015-2017- treść uchwały

45/15

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych działających przy publicznych szkołach podstawowych w wysokości wyższej niź wysokość określona w art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty- treść uchwały

46/15

zmiany w regulaminie udzielenia dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- treść uchwały

47/15

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

48/15

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok - treść uchwały

49/15

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego- treść uchwały

50/15

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - treść uchwały

51/15

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - treść uchwały

52/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - treść uchwały

53/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW"- treść uchwały

54/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW ZDRÓJ"- treść uchwały

55/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW ZDRÓJ"- treść uchwały

56/15

w spraw uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW"- treść uchwały

57/15

w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Rymanów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - treść uchwały

58/15

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie - treść uchwały

59/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie - treść uchwały

60/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonych w Posadzie Górnej - treść uchwały

61/15


62/15

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty - treść uchwały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Rymanowie - treść uchwały

 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

Protokół Nr V/15 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 20 marca 2015 r.
Sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami za okres od 11 lutego 2015 r. do 20 marca 2015 r.
Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-25 09:53:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-31 09:34:02
  • Liczba odsłon: 2510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986202]

przewiń do góry