Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie


Kadencja 2018-2023

 

XXI sesja zwyczajna – 31 stycznia 2020 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

XXI/234/2020

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2020 rok. – więcej

XXI/235/2020

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2020 rok. – więcej

XXI/236/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

XXI/237/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

XXI/238/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

XXI/239/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

XXI/240/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

XXI/241/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

XXI/242/2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. – więcej

XXI/243/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XII/136/04 z dnia 27 lutego 2004 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów. – więcej

XXI/244/2020

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. – więcej

XXI/245/2020

w sprawie uchwalenia zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. – więcej

XXI/246/2020

w sprawie uchwalenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów". – więcej

XXI/247/2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Głębokie - cmentarz wraz z otoczeniem". – więcej

XXI/248/2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Posada Górna /2014". – więcej

XXI/249/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka przy zastosowaniu bonifikaty. – więcej

XXI/250/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Wróblik Szlachecki. – więcej

XXI/251/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Milczy. – więcej

XXI/252/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim. – więcej

XXI/253/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Bzianka. – więcej

XXI/254/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka. – więcej

XXI/255/2020

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Deszno. – więcej

XXI/256/2020

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Sieniawa. – więcej

XXI/257/2020

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu przez działkę stanowiącą własność Gminy Rymanów położoną w obrębie ewidencyjnym Klimkówka. – więcej

XXI/258/2020

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu przez działkę stanowiącą własność Gminy Rymanów położoną w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

XXI/259/2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. – więcej

XXI/260/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli. – więcej

   

 

Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 31 stycznia 2020 r. –  więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XVIII, XIX i XX sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej

Zapis audio-video z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie -  więcej

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 08:54:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-14 12:59:12
  • Liczba odsłon: 2579
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407625]

przewiń do góry