Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie


Kadencja 2018-2023

 

XII sesja zwyczajna – 02 sierpnia 2019 r. godz. 9:00

Nr protokołu

Nr uchwały

Nazwa uchwały

XI

XII/143/19

podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023. – więcej

XII/144/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów. – więcej

XII/145/19

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów. – więcej

XII/146/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów. – więcej

XII/147/19

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. – więcej

XII/148/19

w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rymanów lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. – więcej

XII/149/19

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie. – więcej

XII/150/19

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów. – więcej

XII/151/19

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie a także określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu. – więcej

XII/152/19

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji autobusowej na terenie Gminy Rymanów celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców. – więcej

XII/153/19

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

XII/154/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa. – więcej

XII/155/19

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

XII/156/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę części działki gminnej. – więcej

   

Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 02 sierpnia 2019 r. – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XI sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej

Zapis audio-video z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - część 1, część 2

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-02 14:18:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-12 11:44:10
  • Liczba odsłon: 2551
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407580]

przewiń do góry