EWIDENCJA LUDNOŚCI

Inspektor  Piotr Fałatowicz
tel. + 48 134355006 wew. 116 


Załatwia sprawy:

 • prowadzi ewidencję ludności w formie gminnych zbiorów danych stałych mieszkańców, byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy;
 • wydaje decyzje administracyjne w sprawie wymeldowania osób;
 • wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie numeru PESEL;
 • sporządza listy przedpoborowych, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 rok życia oraz listy poborowych, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia;
 • sporządza i przekazuje właściwym dyrektorom szkół informację o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
 • prowadzi rejestr wyborczy gminy;
 • wydaje decyzje o wpisie do rejestru wyborców;
 • sporządza spisy wyborców i wydaje zaświadczenia o prawie do głosowania;
 • prowadzi sprawozdawczość statystyczną z zakresu ewidencji ludności;
           
        MELDUNEK  
           
  1.     Obowiązek meldunkowy  
  2.     Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące  
  3.     Wymelduj się z pobytu stałego   
  4.     Wymelduj się z pobytu czasowego  
  5.     Obowiązek meldunkowy cudzoziemców   
  6.     Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)   
  7.     Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)  
  8.     Zgłoś wyjazd za granicę   
  9.     Zgłoś powrót z zagranicy  
  10.     Zgłoś pobyt za granicą - system Odyseusz  
  11.     Zgłoś zmianę miejsca  zamieszkania do Wojskowej komendy Uzupełnień  
           
           
        WYBORY  
           
  1.     Państwowa Komisja Wyborcza - serwis informacyjny  
  2.     Głosowanie poza miejscem zameldowania  
         

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Fałatowicz Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-20 10:25:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Fałatowicz Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-05 19:08:24
 • Liczba odsłon: 4028
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409615]

przewiń do góry