Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2014 - 02 - 14

L  

496/14

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania publicznego - tre ść uchwały

497/14

w sprawie zmian y w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały  

498/14

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok - treść uchwały 

499/14

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy R ymanów z orga nizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok "- treść uchwały

500/14

w sprawie przyjęcia sprawoz dania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2013 rok- treść uchwały

501/14

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku- treść uchwały  

502/14

w sprawie wyrażenia zgody na wyo drębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku - treść uchwały  

503/14

w sprawie okre ś lenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz u życzenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie- treść uchwały

504/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Króliku Wołoskim - treść uchwały  

505/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy z gody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów działki położonej we Wróbliku Szlacheckim - treść uchwały

506/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zaw arcie umowy zamiany nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim - treść uchwały  

507/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej we Wróbliku Szlacheckim - treść uchwały

508/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zaw arcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Króliku Polskim, Króliku Wołoskim oraz Kamionce - treść uchwały

509/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi poło żonych w Rudawce Rymanowskiej - treść uchwały

510/14

zmieniaj ą cą Uchwałę Nr XLVI/464/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" - treść uchwały
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-18 11:43:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-01 13:11:50
  • Liczba odsłon: 2468
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407884]

przewiń do góry