Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2008 - 04 - 24

XVI

144/08

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy z tego tytułu -  treść uchwały

145/08

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2008 rok -  treść uchwały

146/08

w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Rymanowie imienia Stanisława Wyspiańskiego -  treść uchwały

147/08

w sprawie nadania Gimnazjum w Rymanowie imienia Stanisława Wyspiańskiego -  treść uchwały

148/08

w sprawie nadania Liceum Ogólnokształcącemu imienia Stanisława Wyspiańskiego -  treść uchwały

149/08

w sprawie przyjęcia GminnejStrategii Rozwiązywania Problemów Społecznych -  treść uchwały , zal_1

150/08

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kolejności zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rymanów -  treść uchwały

151/08

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Rymanów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 /Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej/ z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  treść uchwały

152/08

w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne przedszkolom publicznym, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz trybu ich rozliczania -  treść uchwały

153/08

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne -  treść uchwały

154/08

w sprawie utworzenia obwodów do głosowania w Szpitalach Uzdrowiskowych "Eskulap" i "Zimowit" w Rymanowie Zdroju dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej -  treść uchwały

155/08

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie - treść uchwały

156/08

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju -  treść uchwały

157/08

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bałucianka na lata 2008 - 2015 -  treść uchwały , załącznik do uchwały do wglądu w UG Rymanów

158/08

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Królik Polski na lata 2008 - 2015 -  treść uchwały , załącznik do uchwały do wglądu w UG Rymanów

159/08

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieniawa na lata 2008 - 2015 -  treść uchwały , załącznik do uchwały do wglądu w UG Rymanów

160/08

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bzianka na lata 2008 - 2015 -  treść uchwały , załącznik do uchwały do wglądu w UG Rymanów

 

Protokół z sesji z dnia 2008-04-24

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-29 08:37:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-22 12:16:06
  • Liczba odsłon: 2695
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4770946]

przewiń do góry