Zobacz podgałęzie

https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/regionalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie

https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow

https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

http://obszary.natura2000.pl/

http://natura2000.gdos.gov.pl/

 

·          Obszary Natura 2000 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest wyznaczona na europejskim terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Polska, w ramach procesu integracji  z Unią Europejską, została zobowiązana do wyznaczenia na swoim terytorium sieci  obszarów Natura 2000, która składa się z dwóch typów obszarów tj.:

      specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), tworzone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r . w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

      obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) , tworzone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków .

 

W skład obszarów ochrony siedlisk (SOO) wchodzą:

      Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru OSTOJA JAŚLISKA  - powierzchnia 1.467,921 ha;

      Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru RYMANÓW (PLH180016) - powierzchnia 4.067,881 ha;

      Rymanów – miasto – nazwa obszaru LADZIN  - powierzchnia17,512 ha;

      Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru LADZIN (PLH 180038)– powierzchnia 32,628 ha;

      Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru LAS HRABEŃSKI (PLH180039)– powierzchnia 1.909 ha;

      Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI – powierzchnia 23,437 ha. 

      

W skład obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) NATURA 2000

      Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru „BESKID NISKI„ ( PLB180002)

                 Powierzchnia: 151.966,62 ha, 

 
Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Rymanów

      ·          6 pomników przyrody – Rymanów (park przy Nadleśnictwie) - 2, Klimkówka (park przy dworze Ostoia) - 2, Królik Polski (przy kościele) - 1 Królik Wołoski - 1 .

·          1 obszar chroniony – Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

Powierzchnia:(114. 870,0 ha) na terenie gmin: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dukla, Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe, Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Zagórz i Zarszyn.

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonuje na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.).

·          1 park krajobrazowy – Jaśliski Park Krajobrazowy.

·          Obszary Natura 2000 

  •  Nowy rezerwat przyrody na Podkarpaciu

22 lipca 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podpisał zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Olzy”.

Akt ukazał się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 26 lipca. Zgodnie z prawem wejdzie on w życie po 14 dniach, tj. 9 sierpnia 2022 r.

Tym samym liczba rezerwatów przyrody w województwie podkarpackim zwiększy się do 98 (w roku 2021 został utworzony rezerwat „Przysłup”).

Zdjęcia (1)

Pokaż zdjęcie 1 z galerii.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-30 11:53:20
  • Liczba odsłon: 2794
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5150304]

przewiń do góry