Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2016 – 01 – 29

XVI

167/16

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2016 rok - treść uchwały

168/16

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na podstawie których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie przysługują diety za udział w pracach oraz zwrot kosztów podróży służbowych - treść uchwały

169/16

w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli - treść uchwały

170/16

w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową - treść uchwały

171/16

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rymanów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum - treść uchwały

172/16

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu - treść uchwały

173/16

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych we Wróbliku Szlacheckim - treść uchwały

174/16

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów działek położonych we Wróbliku Szlacheckim - treść uchwały

175/16

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Rymanów działek położonych w Sieniawie - treść uchwały

176/16

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rymanowie na rzecz użytkownika wieczystego - treść uchwały

177/16

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rymanowie na rzecz użytkownika wieczystego - treść uchwały

178/16

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej położonej w Rymanowie - treść uchwały

 

 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 19 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

Protokół Nr XVI/16 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 29.01.2016 r.

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Interpelacje,wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-05 07:34:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 07:14:40
  • Liczba odsłon: 2457
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986022]

przewiń do góry