Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2012 – 05 – 29

XXIII

260/12

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok – treść uchwały

261/12

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2011 rok – treść uchwały

262/12

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok – treść uchwały t1 t2 t3 t4 z1 z2

263/12

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów – treść uchwały

264/12

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie – treść uchwały

265/12

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – treść uchwały

266/12

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Rymanów – treść uchwały UCHWAŁA RIO

267/12

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie – treść uchwały

268/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie – treść uchwały

269/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Królewskim – treść uchwały

270/12

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” – treść uchwały

271/12

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół, o których mowa w art.80 ust.1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów – treść uchwały

 

Protokół Nr XXIII/12 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 maja 2012 roku

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 27 kwietnia do 29 maja 2012 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-31 13:33:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-28 14:20:07
  • Liczba odsłon: 3437
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409596]

przewiń do góry