Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

 

LIV sesja zwyczajna – 22.10.2021 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LIV/479/2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów. - więcej

LIV/480/2021

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. - więcej

LIV/481/2021

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, na podstawie których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie przysługują diety za udział w pracach oraz zwrot kosztów podróży służbowych. - więcej

LIV/482/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rymanów a Gminą Miasto Krosno dotyczącego zasad organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Wisłoczku oraz w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Puławach, prowadzonych przez Gminę Rymanów. - więcej

LIV/483/2021

w sprawie przejęcia przez Gminę Rymanów od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów. - więcej

LIV/484/2021

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. - więcej

LIV/485/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wstępnego porozumienia z PKP PLK S.A. dotyczącego przejęcia w zarządzanie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło-Nowy Zagórz”. - więcej

LIV/486/2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. - więcej

LIV/487/2021

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XLVIII/435/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka Rymanowie-Zdroju – Desznie. - więcej

LIV/488/2021

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rudawka Rymanowska 1/2019". - więcej

LIV/489/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska. - więcej

LIV/490/2021

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowemu dzierżawcy, w dzierżawę części działki gminnej. - więcej

 

 

Protokół z LIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 22.10.2021 r. – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych od LIII – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej

Zapis audio-video z obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – również wersja z napisami – więcej

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-26 12:23:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-23 12:49:02
  • Liczba odsłon: 1841
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986187]

przewiń do góry