Rymanów, dnia 05.10.2005 r.

ROŚ. 2/05

ZAWIADOMIENIE

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek inż. Jacka CHRZANOWSKIEGO, ul. Piłsudskiego Nr 68, 38-400 KROSNO działającego
z upoważnienia POLKOMTEL S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie Nr 81, 02-001 WARSZAWA

  zawiadamiam, że

  zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Bazowa stacja telefonii komórkowej GSM Nr BT-24286 Klimkówka Szkoła”

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

  Otrzymują

Wg. rozdzielnika:

 1. Jacek CHRZANOWSKI , ul. Piłsudskiego Nr 68, 38-400 KROSNO działający z upoważnienia POLKOMTEL S.A. w Warszawie , Al. Jerozolimskie Nr 81,
   02-001 WARSZAWA;
 2. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie- Oddział w Sanoku ul. Piłsudskiego Nr 10, 38-500 SANOK;
 3. Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego Nr14A, 38-80 RYMANÓW;
 4. Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce, ul. Zdrojowa Nr 49, 38-480 KLIMKÓWKA;
 5. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 6. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-11-17 13:17:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-17 13:18:14
 • Liczba odsłon: 2309
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5414381]

przewiń do góry