Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2014-2018

 

 

XLVI sesja – 28 listopad 2017 r.

Nr protokołu

Nr   uchwały

Nazwa uchwały

XLVI

418/17

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. – więcej

419/17

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. – więcej

420/17

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania – więcej

421/17

w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie – więcej

422/17

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2018 r. – więcej

423/17

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. – więcej

424/17

w sprawie przejęcia przez Gminę Rymanów od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów – więcej

425/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego – więcej

426/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego – więcej

427/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego – więcej

428/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego – więcej

429/17

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – więcej

430/17

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – więcej

431/17

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/245/16 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów” – więcej

432/17

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2018-2021 – więcej

433/17

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” – więcej

434/17

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rymanów – więcej

435/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Tadeusza Jakubińskiego w Milczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Milczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Tadeusza Jakubińskiego w Milczy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Milczy – więcej

436/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie – więcej

437/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej – więcej

438/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim – więcej

439/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim – więcej

440/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Klimkówce – więcej

441/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sieniawie – więcej

442/17

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Milczy – więcej

443/17

w sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju na rzecz Gminy Rymanów – więcej

444/17

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski, Królik Wołoski oraz Kamionka – więcej

445/17

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ladzin – więcej

446/17

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów oraz Ladzin – więcej

447/17

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów” – więcej

 

 

 

Protokół XLVI z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 28 listopada 2017 r. – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLV sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami za okres od 27 października do 28 listopada 2017 r.  - więcej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-29 13:57:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 12:38:47
  • Liczba odsłon: 3599
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409442]

przewiń do góry