Rymanów, dnia 04.01.2006 r.

ROŚ. 7624/1/06

  

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Wiceprezesa „BOG-MAR” P.P.U.H. Nowotarski B.- Skolarczyk M. Sp.J. z siedzibą ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącej hali i wiaty magazynowej oraz zmiana sposobu użytkowania na halę produkcyjną z częścią socjalna i magazynową, zlokalizowanych na działce
 Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

 

 

Otrzymują wg. rozdzielnika:

 1. „BOG- MAR” P.P.U.H.  Nowotarski B.-Skolarczyk M. Sp. J .ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW;
 2. Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., ul. Chemików Nr  7, Płock
 3.  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Przemyska 22; 38-500 SANOK;
 4. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul Rynek Nr 9, 38-480 RYMANÓW;
 5. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-06 13:01:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-06 13:01:53
 • Liczba odsłon: 1896
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986225]

przewiń do góry