1. Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej do elektrowni wiatrowej w miejscowości Łazy - więcej
 2. Obwieszczenie - budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z odcinkiem sieci średniego i niskiego napięcia w miejscowości Ladzin - więcej
 3. Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego9 "Rymanów" - więcej
 4. Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów"  teren oznaczony w planie symbolem WKO- więcej
 5. Obwieszczenie - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie- więcej
 6. Obwieszczenie o wydanej decyzji na budowę oświetlenia ul. Słonecznej w miejscowości Sieniawa - więcej
 7. Obwieszczenie - budowa Przychodni NZOZ we Wróbliku Szlacheckim - więcej 
 8. Obwieszczenie - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP "ŁAZY 1/2007" - więcej  
 9. Obwieszczenie - Zmiana MPZP "RYMANÓW" i zmiana MPZP "RYMANOW ZDRÓJ"- więcej 
 10. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Daliowa w miejscowości Rymanów w km 20+778 (koniec skosu wjazdowego - strona lewa) - zatoka1.pdf
 11. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Daliowa w miejscowości Ladzin w km 19+299 (koniec skosu wjazdowego - strona lewa) - zatoka2.pdf
 12. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki - strona lewa) - zatoka3.pdf
 13. Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki - strona lewa) - 2_10.pdf
 14. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Daliowa w miejscowości Ladzin w km 19+299 (koniec skosu wyjazdowego - strona lewa) - 3_10.pdf
 15. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Daliowa w miejscowości Rymanów w km 20+778 9koniec skosu wjazdowego - strona lewa) - 4_10.pdf
 16. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW", zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW ZDRÓJ" - więcej
 17. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wniesieniu do Ministra Infrastruktury odwołania od decyzji NR 2/10 znak: I.VII.7119-2/10 z dnia 12-lipca-2010r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą ''Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki - strona lewa)'' - dw887_km_24_162_zatoka_odwolanie.pdf
 18. Zmiana MPZP Rymanów i MPZP Rymanów Zdrój, zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów - więcej

   

 19. Zmiana MPZP Rymanów Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - więcej
 20. Zmiana MPZP Rymanów Zdrój - więcej
 21. Zmiana nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów - więcej
 22. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, zmiany MPZP "Rymanów Zdrój" - więcej
 23. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rymanów" - więcej

 24. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - więcej

 25. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rymanów Zdrój - więcej

 26. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" - więcej

 27. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – więcej

 28. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” – więcej

 29. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” – więcej

 30. Ogłoszenie Burmistrza   Gminy   Rymanów o przystąpieniu do sporządzania: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” – więcej , wyrys

 31. Sprostowanie do obwieszczenia Burmistrza Gminy Rymanów informującego o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów i zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” - więcej

 32. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów”  - więcej

 33. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o ponownym wyłożeniu do publicznego   wglądu Projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów”    - więcej

 34. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Rymanów - więcej
 35. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów Zdrój" - więcej
 36. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - więcej
 37. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Załączniki
 38. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW - więcej
 39. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o podjęciu przez Radę Miejską w Rymanowie Uchwały Nr XXXIV/359/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁAZY – FARMA FOTOWOLTAICZNA” - więcej
 40. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MILCZA – FARMA FOTOWOLTAICZNA” -  więcej
 41. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów -  więcej , załącznik
 42. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Klimkówka 2" - więcej
 43. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - więcej
 44. Ogłoszenie  Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - więcej , orientacja , prognoza , zmiana , zał_1.1a , zał_1.1b , zał_1.2a , zał_1.2b , zał_1.3a , zał_1.3b  
 45. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Klimkówka 2" - więcej , prognoza , rysunek , uchwała
 46. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW ” -  więcej
 47. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW ” -  więcej , zal_1 , zal_2 , zal_3 , zal_4 ,  
 48. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW ” -  więcej, uchwała , rys , POŚ
 49. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW ZDRÓJ" - etap I - więcej  
 50. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów- Zdrój"w Gminie Rymanów - więcej
 51. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - więcej  
 52. Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów wraz z Prognozą Oddziaływania na  Środowisko - zał 1 ,   zał 2 ,   zał 3 ,   zał 4 ,    zał 5 ,    zał 6 ,   zał 7 ,   zał 8 ,   zał 9
 53. Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “ RYMANÓW ZDRÓJ” – ETAP I wraz z Prognozą Oddziaływania na  Środowisko zał 1 ,     zał 2 ,     zał 3
 54. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów   o przystąpieniu do sporządzania zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Rymanów Zdrój” oraz zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Rymanów” - więcej
 55. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania   zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - więcej  
 56. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów    o przystąpieniu do sporządzania zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - więcej  
 57. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania   zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - więcej 
 58. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania   zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów” - więcej
 59. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Rymanów Zdrój” oraz zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów”   - więcej    
 60. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko   - więcej , zał_1 , zał_2 , zał_3 , zał_4 , zał_5 , zał_6  
 61. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami" na działkach nr Ew.: 723/4, 723/3, 723/2, 723/1, 722/1 w miejscowości Bzianka  - treść obwieszczenia
 62. Obwieszczenia Burmistrza Gminy Rymanów o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: "Budowa sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z przebudową stacji transformatorowej w Klimkówce" treść obwieszczeń
 63. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" Łazy- farma fotowoltaiczna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - treść obwieszczenia
 64. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „Łazy – farma fotowoltaiczna”   -  treść obwieszczenia, zał_1, zał_2, zał_3
 65. Obwieszczenia Burmistrza Gminy Rymanów o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
  - budowa odcinka sieci sanitarnej w Głębokiem - treść obwieszczenia
  - budowa odcinka sieci wodociągowej w Klimkówce - treść obwieszczenia
  - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Milczy - treść obwieszczenia
  - budowa odcinka sieci wodociągowej w Sieniawie - treść obwieszczenia
  - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Wróbliku Szlacheckim - treść obwieszczenia
 66. Obwieszczenia Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sieniawa od km 0+142,72 do km 2+195,86 strona prawa i od km 1+732,03 do km 1+796,77 strona lewa” na działkach nr ew.: 1131/1 i 1233. - treść obwieszczenia
 67. Obwieszczenia Burmistrza Gminy Rymanów o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
  - oświetlenie drogi wojewódzkiej w Króliku Polskim - treść obwieszczenia
  - budowa oświetlenia drogi w Posadzie Górnej na ul. Nadbrzeżnej - treść obwieszczenia
  - budowa oświetlenia drogi w Sieniawie ul. Gospodarska - treść obwieszczenia
  - budowa oświetlenia drogi w Klimkówce ul. Zdrojowa -  treść obwieszczenia
  - budowa oświetlenia drogi w Klimkówce ul. Osiedlowa - treść obwieszczenia
 68. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów-Zdrój " - treść obwieszczenia
 69. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie kolejowym we Wróbliku Szlacheckim - treść obwieszczenia
 70. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu ˝Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla gminy na lata 2016-2030˝ - treść obwieszczenia - ( założenia projektu )
 71. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospo darowania przestrzennego  "Łazy - farma fotowoltaiczna" -   treść obwieszczenia    -  Sprostowanie do obwieszczenia - sprostowanie
 72. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - treść obwieszczenia      
  Prognoza oddziaływania na środowisko
  Zmiana studium i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - kierunki
  Zmiana studium i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - synteza
  Zmiana studium i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - uwarunkowania
  Plan - mapa 1  
  Plan - mapa 2
 73. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "RYMANÓW ZDRÓJ " - treść obwieszczenia
  - projekt uchwały
  - uzasadnienie do projektu uchwały
  - rysunek zmiany planu
 74. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o p rzystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” - treść obwieszczenia
 75. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłoż eniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW – ZDRÓJ” – ETAP I – część 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - treść obwieszczenia
 76. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "RYMANÓW" - ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - treść obwieszczenia, projekt uchwały, uzasadnienie, załączniki graficzne , prognoza oddziaływania na środowisko, stan projektowany, stan rzeczywisty
 77. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "RYMANÓW ZDRÓJ" - ETAP I część 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - treść obwieszczenia, projekt uchwały, uzasadnienie , załącznik graficzny1,   załącznik graficzny 2, załącznik graficzny3, załącznik graficzny4,  prognoza oddziaływania na środowisko, stan projektowany , stan rzeczywisty
 78. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW" - treść obwieszczenia
 79. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" - treść obwieszczenia , uzasadnienie , załącznik 1 , załącznik 2 , projekt uchwały
 80. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów - Zdrój" ETAP I - część 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - treść obwieszczenia , sprostowanie
 81. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" - Etap I - część 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - więcej
 82. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" - więcej
 83. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" - więcej  
 84. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Bałucianka 1/2017" - więcej
   
 85. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów"  - więcej
 86. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów"- więcej
 87. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Posada Górna/2014” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - więcej, tekst planu - więcej , prognoza oddziaływania na środowisko - więcej , rysunek planu - więcej
 88.  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANóW ZDRÓJ” więcej
 89. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sieniawa/2014” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 90. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klimkówka/2014” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - więcej

 91. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klimkówka/2014” - Projekt uchwały , prognoza oddziaływania na środowisko , rysunek 1 , rysunek 2 , rysunek 3 , rysunek 4 ,  

 92. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” - treść obwieszczenia

 93. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - treść obwieszczenia     

 94. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY RYMANÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Posada Górna/2014” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - treść obwieszczenia,  test planu, rysunek planu, prognoza oddziaływania na środowisko   

 95. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - treść obwieszczenia, Prognoza oddziaływania na środowisko, INFORMACJA dot. POŚ do zm. Studium, POŚ do zmiany SUZiKZP (BAŁUCIANKA), UCHWAŁA ws zmiany studium Rymanów wyłożenie, ZAŁ nr 1 uwarunkowania tekst jednolity wyłożenie, ZAŁ nr 1A uwarunkowania rysunek jednolity wyłożenie, ZAŁ nr 2 kierunki tekst jednolity, ZAŁ nr 2A kierunki rysunek jednolity, ZAŁ nr 3 Synteza ustaleń projektu zmiany SUiKZP 

 96. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bałucianka 1/2017”  i zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” - treść obwieszczenia, INFORMACJA dot. POŚ do zmiany MPZP Rymanów Zdrój, Prognoza Oddziaływania na Środowisko  Rymanów Zdrój, UCHWAŁA zmiana MPZP Rymanów Zdrój wyłożenie, UZASADNIENIE do uchwały zm. MPZP Rymanów Zdrój wyłożenie, Zał nr 1.1 RYSUNEK ZMIANY PLANU wyłożenie, Zał nr 1.2 RYSUNEK zmiany granic planu wyłożenie, Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP Bałucianka 1_2017, rysunek MPZP Bałucianka1_2017, uchwała MPZP Bałucianka 1_2017, Uzasadnienie do uchwały MPZP Bałucianka 1_2017 

 97. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – ETAP I.1 wtaz z Prognoza Oddziaływania na Środowisko - treść obwieszczenia, Prognoza Oddziaływania na Środowisko do MPZP RYMANÓW, Informacja POŚ do zm. MPZP Rymanów, Uzasadnienie do uchwały zm. MPZP RYM,  20181003_zal_1.1.pdf załącznik nr 1.2, załącznik nr 2.1. załącznik nr 2.2, uchwała zmiana MPZP RYMANÓW

 98. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sieniawa/2014” wraz  z  prognozą oddziaływania na środowisko - treść obwieszczenia, rysunek planu,   tekst planu, prognoza oddziaływania na środowisko

 99. Obwieszczenia Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - Etap I - więcej, prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany SUiKZP 2012, informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany SUiKZP 2018, uchwała w sprawie zmiany SUiKZP, załacznik 1, załącznik 1A, załacznik 2, załcznik nr 2A, zalącznik nr 3

 100. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW" - więcej, Prognoza oddziaływania na środowisko - 2006, Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, UCHWAŁA w sprawie zmiany  MPZP RYMANÓW, UZASADNIENIE do uchwały zm. MPZP RYMANÓW, załącznik nr 1.1, załącznik nr 1.2, załącznik nr 2.1, załącznik nr 2.2, załącznik nr 3.1, załącznik nr 3.2, załącznik nr 4.1, załącznik nr 4.
 101. Obwieszczenia Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów -  obwieszczeni e
 102.   Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "KLIMKÓWKA 1/2019 " -  obwieszczenie
 103. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "KLIMKÓWKA 2/2019 "  -  obwieszczenie
 104. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów "  -  obwieszczenie
 105. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów"   treść obwieszczenia -  więcej , załącznik do obwieszczenia -  więcej
 106. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów  oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW" -   obwieszczenie , orientacja  
 107. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania:

  ·          zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów

  ·          Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KRÓLIK POLSKI 1/2019”

  ·          zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”   treść obwieszczenia  -   załącznik 

 108. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 1/2019”   wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – treść ogłoszenia  

 109. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 2/2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – treść ogłoszenia  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 1/2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - więcej, projekt uchwały - więcej, rysunek planu - więcej, uzasadnienie do uchwały - więcej, prognoza oddziaływania na środowisko - więcej, załącznik do prognozy oddziaływania na środowisko - więcej

 110. , Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”- ETAP I" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – treść obwieszczenia

 111. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 19 sierpnia 2019 r. do 9  września 2019 r. – treść ogłoszenia , prognoza oddziaływania na środowisko - więcej , materiały do wyłożenia - więcej 

 112. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” treść ogłoszenia , r ozstrzygnięcie organu sporządzającego projekt zmiany MPZP - treść  rozstrzygnięcia , materiały do wyłożenia - więcej \

 113. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów  o przystąpieniu do sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego:  „MILCZA/2019”, „WRÓBLIK SZLACHECKI /2019”, „WRÓBLIK KRÓLEWSKI/2019”, „ZMYSŁÓWKA /2019 ” - treść obwieszczenia

 114. Obwieszczenie  Burmistrza  Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu
  projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RYMANÓW treść obwieszczenia , materiały do wyłożenia - więcej

 115. Obwieszczenie  Burmistrza  Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ” – treść obwieszczenia , materiały do wyłożenia - więcej

 116. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - więcej, prognoza oddziaływania na środowisko, informacjaPOŚ zmiana SUiKZP (Królik Polski), Uchwala ws Zmiany SUiKZP Rymanów, załącznik nr 1, załącznik nr 1A, załącznik nr 2, załącznik nr 2A, załącznik nr 3
 117. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klimkówka 2014 część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - treść obwieszczenia ,   obwieszczenie o POŚ . tekst MPZP Klimkowka, rysunek planu nr 1, rysunek planu nr 2, rysunek planu nr 3, rysunek planu nr 4, prognoza oddzialywania na środowisko
 118. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rudawka Rymanowska 1/2019 - więcejObwieszczenie o wyłożeniu zmiany SUiKZP Gminy Rymanów - więcej, Obwieszczenie o wyłożeniu projektu MPZP „Rudawka Rymanowska 1/2019” - więcejUCHWAŁA ws. zmiany SUiKZP Rymanów projekt - więcej, zal nr 1 SUiKZP Rymanów UWARUNKOWANIA - więcej, zal graf 1A uwarunkowania - więcej, rysunek jednolity Uwarunkowania - 1A - więcej, zal nr 2.SUiKZP Rymanów KIERUNKI - więcej, zal graf 2A kierunki - więcej, rysunek jednolity Kierunki - 2A- więcej, zal nr 3.SUiKZP Rymanów SYNTEZA  - więcej, Prognoza Zmiana Studium  - więcej, zal graf Zmiana Studium prognoza - więcej, UCHWAŁA MPZP Rudawka Rymanowska - więcej, , projekt planu MPZP Rudawka Rymanowska - więcej, UZASADNIENIE do uchwały MPZP Rudawka Rymanowska - więcej, POS MPZP Rudawka Rymanowska - więcej, zał. graficzny do POS - więcej
 119. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Głębokie - cmentarz wraz z otoczeniem” - treść obwieszczenia
 120. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „POSADA GÓRNA/2014” - treść obwieszczenia
 121. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” - treść obwieszczenia
 122. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”  - treść uchwały, Prognoza oddziaływania na środowisko - więcej , uzasadnienie do projektu uchwały - więcej, załącznik nr 1- więcej, załącznik nr 2- więcej, załącznik nr 3- więcej, załącznik nr 4- więcej, załącznik nr 5- więcej, załącznik nr 6 - więcej, załącznik nr 7 - więcej, załącznik nr 8 - więcej, załącznik nr 9 - więcej, załącznik nr 10 - więcej, załącznik nr 11 - więcej
 123. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” i ZMIANY Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „POSADA GÓRNA/2014” - treść obwieszczenia, uzupełnienie obwieszczenia, materiały na wyłożenie Rymanów Zdrój - więcej, materiały na wyłożenie Posada Górna - więcej, materiały do wyłożenia - więcej

 124. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KRÓLIK POLSKI 1/2019” w Gminie Rymanów I Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „Głębokie – cmentarz wraz z otoczeniem”  w Gminie Rymanów – treść obwieszczenia uzupełnienie obwieszczenia, materiały na wyłożenie Królik Polski - więcej, materiały na wyłożenie Głębokie - więcej, Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KRÓLIK POLSKI 1/2019” Gmina Rymanów - więcej, UCHWALA MPZP Królik Polski 1_2019 wyłożenie 2 - więcej, RYSUNEK MPZP Królik Polski 1_2019_wyłożenie 2 - więcej, UZASADNIENIE do uchwały MPZP KP wyłożenie 2 - więcej, POS Królik Polski 1 2019 wyłożenie 2 - więcej, 

 125. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów 1/2020” - treść obwieszczenia, treść obwieszczenia 2

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karp Waldemar
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-14 08:03:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Karp Waldemar
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-14 10:39:15
 • Liczba odsłon: 5357
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783224]

przewiń do góry