Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

LXXXV sesja zwyczajna – 01.09.2023 r. godz. 09:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LXXXV/726/2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. – więcej

LXXXV/727/2023

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027. – więcej

LXXXV/728/2023

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowozu do szkół i przedszkoli przez rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymanów. – więcej

LXXXV/729/2023

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy”. – więcej

LXXXV/730/2023

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. – więcej

LXXXV/731/2023

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego, mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na okres 5 lat. – więcej

LXXXV/732/2023

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”. – więcej

LXXXV/733/2023

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

LXXXV/734/2023

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów oraz Rudawka Rymanowska. – więcej

  • Protokół z LXXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 01.09.2023 r. – więcej
  • Informacja z wykonania uchwał podjętych na 84 sesji  – więcej
  • Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  • Zapis audio-video z obrad LXXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – również wersja z napisami - więcej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-09-15 07:16:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-15 07:50:58
  • Liczba odsłon: 843
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407474]

przewiń do góry