Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

o wydanej decyzji i możliości zapoznania się z jej treścią.

Ldz. RDOŚ.18-WOOŚ-6613-1-25/3/09/gj z dnia 30 marca 2010 r.

http://rzeszow.rdos.gov.pl/

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-25/2/09/gj z dnia 30 marca 2010 r.

http://rzeszow.rdos.gov.pl/

 

-----------------------------------------------------------------------

Decyzja

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ_6613-1-25/1/09/gj

http://rzeszow.rdos.gov.pl/

 

---------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji

Ldz. RDOŚ-18WOOŚ-6613-1-25/09/gj z dnia 22.02.2010 r.

http://rzeszow.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=56:obwieszczenia&Itemid=95

 

-----------------------------------------------------------

Obwieszczeniem

Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-25/09/gj z dnia 31 grudnia 2009 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 

zawiadamia strony postepowania, ze

 

w dniu 31 grudnia 2009 r. wydane zostalo postanowienie stwierdzajace brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie magistrali wodociąfowej z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni

 

ogłoszenie i postanowienie wywieszono i umieszczono

w dniach od 07 do 20 stycznia 2010 r. na terenie Gminy Rymanów.

 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=95

 

 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=448:obwieszczenie-dot-inwestycji-pnqbudowa-magistrali-wodocigowej-z-rymanowa-do-zakadu-uzdatniania-wody-w-iskrzyniq&catid=56:obwieszczenia&Itemid=95

----------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczeniem

Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-25/09/gj z dnia 23.06.2009 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 

zawiadamia strony postepowania, że:

 

1. w dniu 22 maja 2009 r. wszczęte zostalo postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Msgistrala wodociągowa z Rymanowa do zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni"

 

2. w dniu 23 czerwca 2009 r.RDOŚ wystapił z pismem do PPIS w Krosnie o wydanie opinii o potrzebie przepraowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz okreslenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------

ROŚ. 7624/20/09                                                                         BE-10/Bc

7624 – opiniowanie lokalizacji inwestycji

pod względem szkodliwości dla środowiska

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE RDOŚ O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

 

pn:

„Magistrala wodociągowa z Rymanowa
do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni”

 

 

 

 

 

 

  O rgan prowadzacy postepowanie

RDOŚ w Rzeszowie

 

 

 

 

 

2009   ROK

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-13 11:47:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-28 10:39:36
  • Liczba odsłon: 1925
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783143]

przewiń do góry