Prognoza jakości powietrza - Strona główna (podkarpackie.pl)

https://powietrze.podkarpackie.pl/

Obowiązujące Programy ochrony powietrza

Programy ochrony powietrza zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałami w dniu 28 września 2020r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 13 października 2020r., weszły w życie 28 października 2020r. oraz ich aktualizacje z dnia 21 grudnia 2023 r., które weszły w życie 26 stycznia 2024 r.

Są to uchwały:

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów - przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LXIX/1185/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów - z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 12 stycznia 2024r., pod poz. 296.

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Nr LXIX/1184/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z  Planem Działań Krótkoterminowych”, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 12 stycznia 2024r., poz. 297.

Źródła informacji na tematy związane z ochroną powietrza:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-16 12:49:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-04 07:16:34
  • Liczba odsłon: 935
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407857]

przewiń do góry