Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2007 - 11 - 30

XII

91/07

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku rolnego w 2008 roku -  treść uchwały  

92/07

w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę odebrania odpadów komunalnych - treść uchwały

93/07

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych siecią     kanalizacji sanitarnej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - treść uchwały

94/07

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2008 rok - treść uchwały

95/07

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Rymanów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Rymanów - treść uchwały - uchwała unieważniona uchwałą nr XXXIII/9230/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. - Kolegium RIO w Rzeszowie

96/07

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2007 rok - treść uchwały

97/07

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży - treść uchwały

98/07

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju – Desznie - treść uchwały

99/07

w sprawie     udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości, położonej we Wróbliku Szlacheckim - treść uchwały

100/07

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego południowej części miejscowości „ŁAZY” - treść uchwały

101/07

w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Sportu i Turystyki Aktywnej Dzieci i Młodzieży w Gminie Rymanów na lata 2008 – 2010 - treść uchwały

102/07

w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z powierzchniowych wód publicznych - treść uchwały

103/07

w sprawie wprowadzenia odpłatności za najem lokali znajdujących się w dyspozycji sołectw i osiedla - treść uchwały

104/07

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przekazywania     jednostkom pomocniczym do korzystania składników mienia komunalnego Gminy - treść uchwały

Protokół z sesji z dnia 2007-11-30

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-07 09:50:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-02 11:14:46
  • Liczba odsłon: 2982
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986192]

przewiń do góry