Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

 

LIII sesja zwyczajna – 24.09.2021 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LIII/468/2021

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej

LIII/469/2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Rymanów na lata 2021 - 2023. – więcej

LIII/470/2021

w sprawie pozbawienia kategorii części dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania. – więcej

LIII/471/2021

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Wróblik Królewski/2019" - etap IA. – więcej

LIII/472/2021

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Królik Polski 1/2019" w gminie Rymanów. – więcej, rozstrzygnięcie nadzorcze uchwały

LIII/473/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Wróblik Szlachecki. – więcej

LIII/474/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski. – więcej

LIII/475/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

LIII/476/2021

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. – więcej

LIII/477/2021

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy”. – więcej

LIII/478/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – więcej

 

Protokół z LIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 24.09.2021 r. – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych od LII – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej

Zapis audio-video z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – również wersja z napisami – więcej  

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-28 08:25:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-28 08:11:18
  • Liczba odsłon: 1555
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783103]

przewiń do góry