Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

     

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2009 - 11 - 24

XXXIV

347/09

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu p.n.,, Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów''dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  – treść uchwały

348/09

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2010 rok  – treść uchwały

349/09

sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok  – treść uchwały

350/09

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków komunalną siecią kanalizacji sanitarnej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie  – treść uchwały , zal

351/09

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych  – treść uchwały

352/09

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok  – treść uchwały , zał 

353/09

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat lokalnych  – treść uchwały

354/09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów  – treść uchwały

355/09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW ''  – treść uchwały

356/09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW   ZDRÓJ ''  – treść uchwały

357/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działki w Wisłoczku  – treść uchwały

358/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działki w Rymanowie Zdroju  – treść uchwały

359/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata  – treść uchwały

360/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata  – treść uchwały

361/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata  – treść uchwały

362/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata  – treść uchwały

363/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata  – treść uchwały

Protokół z sesji z dnia 2009-11-24

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-27 10:02:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-05 13:01:30
  • Liczba odsłon: 2616
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986071]

przewiń do góry