Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2008 - 11 - 07

XXII

184/08

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości -  treść uchwały - stwierdzono nieważność uchwały przez Kolegium RIO w Rzeszowie

185/08

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta okręślonej dla celów obliczania podatku rolnego w 2009 roku -  treść uchwały

186/08

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso -  treść uchwały

187/08

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2008 rok -  treść uchwały

188/08

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania -  treść uchwały

189/08

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania -  treść uchwały

190/08

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania -  treść uchwały

191/08

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania -  treść uchwały

192/08

w sprawie   ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2009 rok -  treść uchwały

193/08

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie -  treść uchwały

194/08

w sprawie zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rymanowie -  treść uchwały

195/08

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania popmocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów -  treść uchwały

196/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Posada Górna” - treść uchwały , zał1  

197/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów -  treść uchwały

198/08

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladzin (część zachodnia) i Wróblik Królewski w gminie Rymanów, woj. podkarpackie - treść uchwały

199/08

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach: Ladzin (część wschodnia) i Wróblik Szlachecki w gminie Rymanów, woj. podkarpackie - treść uchwały

200/08

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata - treść uchwały

201/08

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata - treść uchwały

202/08

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata - treść uchwały

203/08

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata - treść uchwały

204/08

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej treść uchwały

205/08

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej treść uchwały

206/08

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej, położonej w Klimkówce - treść uchwały

207/08

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Ladzinie - treść uchwały

208/08

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Wróbliku Szlacheckim - treść uchwały

209/08

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania   ścieków   komunalną siecią kanalizacji sanitarnej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - treść uchwały , zał1

Protokół z sesji z dnia 2008-11-07

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-14 07:17:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-10 14:41:58
  • Liczba odsłon: 2651
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5150152]

przewiń do góry