Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie


Kadencja 2018-2023

 

XIX sesja zwyczajna

17 grudnia 2019 r. godz. 9:00

19 grudnia 2019 r. godz. 7:30

Nr uchwały

Nazwa uchwały

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie w dniu 17 grudnia 2019 r.

XIX/218/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów – więcej

XIX/219/19

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok – więcej

XIX/220/19

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rymanów – więcej

XIX/221/19

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – więcej

XIX/222/19

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2019 – więcej

XIX/223/19

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymanów, w roku szkolnym 2019/2020 – więcej

XIX/224/19

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. – więcej

XIX/225/19

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2020 r. – więcej

XIX/226/19

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok – więcej

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie w dniu 19 grudnia 2019 r.

XIX/227/19

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów – więcej

XIX/228/19

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2020 rok – więcej
   

Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. –   więcej

Zapis audio-video z obrad XIX sesji Rady Miejskiej
w Rymanowie

-  17 grudnia 2019 r. - więcej

-  19 grudnia 2019 r. - więcej

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-18 12:01:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-31 12:20:18
  • Liczba odsłon: 2499
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117076]

przewiń do góry