GOSPODARKA KOMUNALNA

Data założenia: 1969 r.
Liczba zatrudnionych osób w zakładzie 50

Uchwałą  Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XLI/426/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie ze zm.
(UCHWAŁA Nr XXX/296/16 z 20.12.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie)
  -
chwalono 
Statut zakładu budżetowego gminy Rymanów, który powołano w celu wykonywania zadań o charakterze użyteczności  publicznej.

Zmiana Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie 2015 r.- więcej 

Zmiana Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie 2019 r. - więcej

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy Rymanów w zakresie:

 • gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 • dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • cmentarzy,
 • innych zleconych przez Burmistrza zdań o charakterze użyteczności publicznej.

Informacje o ZGK:

Dyrektor Zakładu  - mgr inż. Damian RYGIEL

Główny Księgowy  - mgr Julita GIERULA 

Adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów

NIP: 6840001097   REGON: 004022843

Konto bankowe:

 

Telefon:

(+48) 13 43 55 106 ; fax. (+48) 13 43 56 125
e-mail: zgk@rymanow.pl

ePUAP: /zgkrymanow/SkrytkaESP

Godziny pracy

7.00 - 15.00

Oczyszczalnia Ścieków w Rymanowie

Kierownik Oczyszczalni 

Adres:

38-480 RYMANÓW, ul. Mitkowskiego

Telefon:

tel.(+48) 13 43 565 43

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-24 13:04:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-19 13:09:21
 • Liczba odsłon: 4423
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117198]

przewiń do góry