GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Uchwałą  Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XLI/426/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie ze zm. (UCHWAŁA Nr XXX/296/16 z 20.12.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie)   - uchwalono  Statut zakładu budżetowego gminy Rymanów, który powołano w celu wykonywania zadań o charakterze użyteczności  publicznej.

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy Rymanów w zakresie:

 • gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 • dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • cmentarzy,
 • innych zleconych przez Burmistrza zdań o charakterze użyteczności publicznej.
https://rymanow.bip.org.pl/pliki/rymanow/uchwala_iv_39_15.pdf

Informacje o ZGK:

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rymanowie


Dyrektor Zakładu - mgr inż. Damian RYGIEL

Główny Księgowy - mgr Julita GIERULA

Adres:

38-480 RYMANÓW,  ul.Osiedle 40
woj.podkarpackie

NIP 684-000-10-97 REGON

Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.

Nr 03 1020 4391 0000 6402 0156 7999

Telefon:

(+48) 13 43 55 106 ; fax. (+48) 13 43 56 125
e-mail: zgk@rymanow.pl

Godziny pracy

7.00 - 15.00Oczyszczalnia Ścieków w Rymanowie

Kierownik Oczyszczalni - Piotr BŁAŻ

Adres:

38-480 RYMANÓW, ul. Mitkowskiego

Telefon:

tel.(+48) 13 43 565 43

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-24 13:04:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 13:51:52
 • Liczba odsłon: 2860
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4046457]

przewiń do góry