1. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 908 w miejscowości Bzianka w Gminie Rymanów” -  więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

2. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów z dnia  20.01.2022 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 95/1; 95/2; 95/3; 158; 165/2; 165/4 oraz części działek nr ew. 350; 1106; 1123, położonych w obrębie Sieniawa w Gminie Rymanów  - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej obwieszczenie nr 3 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

3. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.02.20 22r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królik Polski na działkach nr ew. 750/1 i 750/2 w Gminie Rymanów". -więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej obwieszczenie nr 3 - więcej

4. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa budynku gospodarczo-garażowego” na działce nr ew. 83/2, położonej w miejscowości Puławy w Gminie Rymanów - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

5. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posada Górna na działkach nr ew.: 2206; 2204; 2203; 920; 2068; 2066 w Gminie Rymanów" - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie nr 3- więcej 

6. Obwieszczenie  Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa  odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach 867,869,868/1 w miejscowości Milcza - więcej, obwieszczenie nr 2- więcej, obwieszczenie o wydanie decyzji - więcej

7. Obwieszczenie  Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posada Górna – ETAP I na działkach nr ew.: 289/3, 288,291/5 w miejscowości Posada Górna w Gminie Rymanów - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

8. Obwieszczenie  Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV -oświetlenia ulicznego drogi powiatowej P2112 w Gminie Rymanów w miejscowości Królik Polski na działkach nr ew.: 164; 165/3; 165/2; 160; 158 i w miejscowości Bałucianka na działkach nr ew.: 225/2; 262/2 - więcej  obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

9. Obwieszczenie  Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Sieniawa na działkach nr ew.: 386/1, 386/3, 386/4, 389, 390,1132, 382/5, 382/3, 382/4 382/6, 382/7, 383. - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

10. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej KRO7122A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacja kablową na części działki nr ew. 1320/1  w miejscowości Wróblik Szlachecki w Gminie Rymanów. - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej  obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

11. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ew.: 12/9 i 12/10 w miejscowości Posada Górna w Gminie Rymanów.- więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

12. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa  odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na działkach 3805/1; 1867/6; 1870/2; 1868; 3806; 3807; 3808/1 w miejscowości Posada Górna  - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

13. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego” w miejscowości Wróblik Szlachecki na części działki nr ew. 1275/1 - więcej, obwieszczenie nr 2- więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

14. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Posada Górna na  działkach nr ew.:  6; 11/6; 11/7; 11/5; 12/7; 12/11; 15; 16/1. - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

15. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej KRO7106A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na części działki nr ew. 595  w miejscowości Sieniawa - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

16. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na  działkach nr ew.:  741/1, 699/3, 699/2 w miejscowości Milcza"  - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

17. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów na wniosek PGE Dystrybucja S.A.,zs. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, dane do korespondencji : 35-030 Rzeszów, ul. Fircowskiego 1, reprezentowanej przez Pełnomocnika P. Marka Palucha 35-030 Rzeszów, ul. Fircowskiego 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu inwestycji pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa linii kablowej SN-15 kV jako połączenie linii SN relacji Besko-Równe i Besko-Zapora” na działkach nr ew.: 1684,1674/2,1650,1651  w miejscowości Głębokie w Gminie Rymanów - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej 

18. Obwieszczenie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu inwestycji pn. „Budowa podbudowy słupowej dla napowietrznych linii światłowodowych na działkach nr ew.: 1/4 i 1726  w miejscowości Bzianka w Gminie Rymanów. - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

 

 

 

-- 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karp Waldemar
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-11 14:29:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Karp Waldemar
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-06 14:22:24
  • Liczba odsłon: 2173
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117053]

przewiń do góry