Monitoring wizyjny obejmuje teren obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie oraz ich otoczenie i stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek) informujemy, że Administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie reprezentowany przez Dyrektora GOK, ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134355067, email: gok@rymanow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod.gok@rymanow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

4. ODBIORCY DANYCH:

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

Odbiorcą Pani(a) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 30 dni i po tym czasie zostaną zastąpione nowymi nagraniami.

6. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

Mam Pan(i) prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, , ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-05 22:47:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-05 22:53:27
 • Liczba odsłon: 2045
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409479]

przewiń do góry