https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/regionalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie
Baza Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody
https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
 
 
FORMY OCHRONY PRZYRODY
1)  parki narodowe
2)  rezerwaty przyrody
3)  parki krajobrazowe
4)  obszary chronionego krajobrazu
5)  obszary Natura 2000
6)  pomniki przyrody
7)  stanowiska dokumentacyjne
8)  użytki ekologiczne
9)  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
 

•ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody,

•rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy określają nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części,

•zniesienia powyższych form ochrony przyrody dokonuje organ, który ustanowił daną formę ochrony przyrody: wojewoda - w drodze rozporządzenia, rada gminy - w drodze uchwały,

•zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

pomniki_przyrody_gmina_rymanow.pdf

2017 ROK

Uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie  w sprawie ustanowienia form ochrony na terenie Gminy Rymanów w m. Wołtuszowa

1.       w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Daglezja”

2.       w sprawie ustanowienia (grupowego) pomnika przyrody „Na Cerkwisku”

3.       w sprawie ustanowienia (grupowego) pomnika przyrody „W drodze do Woltuszowej”. 

 2014 ROK

Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Rymanowie  z dnia 20 grudnia 2014 r.  
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, drzewa uznanego za pomnik przyrody, jesionu wyniosłego, rosnącego w m. Rymanów

2000 ROK
Uchwała Nr XIX/205/2000 Rady Miejskiej w Rymanowie  z dnia 28 grudnia 2008 r. 
w sprawie uznania za pomnik przyrody jesionu wyniosłego,  rosnącego  w miejscowości Królik Wołoski.

pomniki_przyrody_gmina_rymanow.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-10 12:22:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-30 11:52:37
  • Liczba odsłon: 2186
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117032]

przewiń do góry