Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2014 - 01 - 20

XLIX  

488/14

w sprawie udzielenia pomocy finansowej W ojewództwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego- treść uchwały

489/14

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów- treść uchwały

490/14

w sprawie zmian w uc h wale budżetowej na 2014 rok- treść uchwały

491/14

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie do ż ywiania " na lata 2014-20120 - treść uchwały

492/14

w sprawie podwyższenia kryterium dochodo wego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - treść uchwały

493/14

w spraw ie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - treść uchwały

494/14

w sprawie  udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej- treść uchwały

495/14

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/450/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie okre ślenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości- treść uchwały
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-22 13:06:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-19 12:18:28
  • Liczba odsłon: 2074
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986174]

przewiń do góry