1. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK KRÓLEWSKI/2019” – etap I - treść obwieszczenia, prognoza oddziaływania na środowisko - więcej, projekt MPZP - więcej, projekt uchwały - więcej  uzasadnienie do uchwały - więcej

2. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium ...  - więcej
 • Projekt uchwały z sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - więcej
 • Załącznik 1 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - więcej
 • Załącznik 1A - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - mapa - więcej
 • Załącznik 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - więcej
 • Załącznik 2A - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - mapa - więcej
 • Załącznik 3 - Synteza ustalenia projektu Studium ... wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań - więcej

3. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rudawka Rymanowska 1/2019” - więcej -

Wyłożenie do publicznego wglądu:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu MPZP "Rudawka Rymanowska 1/2019" - więcej, + załącznik graficzny
 • Załącznik do uchwały zmiana MPZP  "Rudawka Rymanowska 1/2019" - więcej
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia MPZP "Rudawka Rymanowska 1/2019" - więcej
 • Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia MPZP "Rudawka Rymanowska 1/2019" - więcej
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-10 07:27:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-12 07:30:59
 • Liczba odsłon: 3477
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409785]

przewiń do góry